Slúžia na pozorovanie, sčítavanie i lov zveri. Sú vhodné do poľovných revírov
s rovinatým ale aj členitým terénom . Z dôvodu jednoduchého presunu sú ideálne na umiestňovanie podľa potreby k rôznym poľnohospodárskym kultúram.
Vyrábajú sa v prevedeniach Základ (bez ošetrenia ochranným náterom)
a Štandard (ošetrené ochranným náterom).

GALÉRIA