Vyrábajú sa v prevedeniach Základ (bez ošetrenia ochranným náterom)
a Štandard (ošetrené ochranným náterom).

BÚDA PRE MALÉ PLEMENÁ
(výška v kohútiku 350 mm - 500 mm)

BÚDA PRE STREDNÉ PLEMENÁ
(výška v kohútiku 500 mm - 650 mm)

BÚDA PRE VEĽKÉ PLEMENÁ
(výška v kohútiku 650 mm - 750 mm)

OTVORENÁ VOLIÉRA

UZATVORENÁ VOLIÉRA