Budujú sa hlavne za účelom znižovania škôd spôsobovaných lesnou zverou na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach. V zimných mesiacoch pravidelné prikrmovanie umožňuje zveri ľahšie prekonávať obdobia núdze a hladu.
Vyrábajú sa v prevedeniach Základ (bez ošetrenia ochranným náterom) a Štandard (ošetrené ochranným náterom, oplechovaná strieška).

VEĽKOKAPACITNÉ KŔMNE ZARIADENIE
SO SKLADOM KRMIVA

KŔMNE ZARIADENIA
PRE RATICOVÚ ZVER

KŔMNE STOLY

VEĽKOKAPACITNÉ KŔMNE ZARIADENIA OSB

SOĽNÍKY