Slúžia hlavne na pozorovanie a sčítavanie zveri, sú neoceniteľným zariadením pre odborné posudzovanie chovnosti, ktoré je dôležité pre selektívny odlov. Umožňujú väčší rozhľad a zver pozorovateľa tak ľahko nespozoruje, najmä však nezvetrí.

KAZATEĽNICA MALÁ

KAZATEĽNICA VEĽKÁ

DOPLNKOVÉ VYBAVENIE KAZATEĽNÍC - KOMFORT

SAMONOSNÉ PODSTAVY KAZATEĽNÍ, REBRÍKY